Výběrové řízení na vedoucího klubu

Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“, p. o., zřizované ÚMČ Brno-střed, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice
„Produkční, programový a kulturně-výchovný pracovník – vedoucí Klubu Leitnerka“.

Podrobnosti k výběrovému řízení a další informace naleznete zde.