… a další

Multifunční prostor Leitnerky slouží také k organizování různých

  • BESED – např. o kriminalitě s Policií ČR pro seniory
  • PŘEDNÁŠEK – např. cestovatelských s písničkářem a velkým cestovatelem Janem Burianem
  • WORKSHOPŮ – např. s bubeníkem Jurou Doležalem a dílnou na bicí a perkuse
  • PROJEKCÍ – např. fotografií z cest hudební skupiny Ozvěna

Samostatnou kapitolou jsou potom organizované PŘEDNÁŠKY A WORKSHOPY PRO ŠKOLY. Stálicí jsou tak např. protidrogové besedy se studenty, cestovatelské přednášky, workshopy na hudební nástroje, besedy se známými spisovateli, cestovateli nebo publicisty.

Více informací Vám také poskytne:
Mgr. Jana Továrková
tel.: 724 565 105
e-mail: info(zavinac)leitnerka.cz