O klubu

Klub Leitnerova je tradiční brněnské místo, z něhož zní hudba mnoha žánrů a tváří. Kromě ní zde prostor dostává divadlo, výtvarné umění i různé taneční či pohybové aktivity. Dramaturgie myslí jak na děti a na školáky, tak na studenty a dospělé. Že se jedná o stálici na brněnské kulturní scéně, dokazuje i to, že v lednu 2011 oslavila Leitnerka své 20. narozeniny. V roce 2016 si také připomíná 60. výročí svého kulturního a společenského poslání.

Jak to všechno začalo: Na Starém Brně po válce nebyl sál pro kulturní akce. Předsedou Obvodního národního výboru Brno V. byl Ladislav Hloušek. Nedostatek kulturních místností se začal řešit po roce 1950. Místo se brzy našlo a studii někdo brigádnicky zdarma zhotovil. Finanční prostředky byly skromné, začalo se budovat tedy převážně brigádnicky a později v akci Z. Zlom nastal v roce 1953, kdy jako vedoucí Osvětové besedy nastoupil zkušený pracovník – důchodce Alois Lysák. Začal realizovat řadu kulturních akcí jako například vlastivědné zájezdy, turistické vycházky, besedy s diapozitivy, promítání filmů, hudební školu a další akce. Těmito zkušenostmi výrazně přispěl k dobudování Leitnerky; společně s Ladislavem Hlouškem. K dokončení stavby došlo koncem roku 1955 a následovalo její dovybavení. První velkou akcí zde byl poklep na základní kámen stavby školy, dnes gymnázia na Vídeňské ulici. Následovalo zábavné odpoledne pro děti a mládež, večer pak taneční zábava. Na Leitnerce se tou dobou také promítaly filmy pro mládež, společenské akce, zábavy, plesy, hovory s občany, přednášky, besedy s brněnskými osobnostmi, loutkové divadlo, koncerty, výstavy, kurzy, nejrůznější akce pro děti a mládež.
Naopak na Leitnerku z 80. let vzpomínají pamětníci jako na šedivou a zdevastovanou rockovou, divadelní, šermířskou a filmařskou zkušebnu a ateliér.
V letech 1990-1991 byla Leitnerka svépomocí opravena a začala se profilovat jako hudební a kulturní klub s dopoledními a odpoledními pořady pro děti a mládež a s večerními akcemi pro veřejnost. Dalšího zvelebení a výrazného zpestření dramaturgie se klub dočkal v roce 2012 (stejně jako rekolaudace).
Leitnerka disponuje sálem s elevací a s variabilním uspořádáním židlí i pódia, celková kapacita je 100 míst. Dále je k dispozici malý sálek, sloužící zároveň jako vstupní foyer doplněný o barový pult.
Za nejcennější na Leitnerce považujeme to, že je sál oddělen od baru, takže muziku a další pořady se sem dá chodit opravdu poslouchat a ne je brát jen za kulisu k popíjení. Což už se v Brně málokdo vidí…