Brněnský výtvarník Timo pomaloval Leitnerku

Historie kultury na Starém Brně, v prostorách dnešního Klubu Leitnerova, sahá až do 50. let minulého století. Tenkrát byly obvodové stěny klubu šedé a do roku 1989 byl ozdoben rudým nápisem Kulturní dům, který zářil do širokého okolí. Nyní Klub Leitnerova krášlí opět nová fasáda a za návrhem stojí brněnský výtvarník Timo.

V roce 1990 se podoba fasády zásadně změnila. Zásluhu na jejím originálním vzezření měla tehdejší vedoucí klubu, Julie Blažková, která dala impuls k vymalování přední části domu obrázky. Inspirací pro ni byl film Střechy, kde se právě takové barevné motivy na zdech příbytků bezdomovců objevily. Tak vznikla první mozaikově vymalovaná fasáda bez ústředního motivu, pod kterou byli podepsáni mladí výtvarníci. V roce 1991 se černobílá fotografie klubu dostala i do známého hudebního časopisu Rock & Pop, který otiskl krátkou zmínku “Leitnerka v novém kabátě“.

Jasnější, zřetelnější a také hudební motivy 60. let získala Leitnerka v roce 1995, to se autor výmalby Jan Sedláček rozhodl zvěčnit celou skupinu Beatles u Žluté ponorky, společně s indiánem na štítu budovy a spoustou dalších více či méně hudebních námětů. Tato podoba se v dalších letech mírně měnila. Vzhledem k vlhkosti domu bylo nutné obrázky upravovat.

V roce 2013 už byla přední část zdiva nebezpečná a bylo nutné ji celou znovu zrekonstruovat. Původní výmalba byla odstraněna a nanesla se šedá, v okolí nevýrazná podkladová barva. A nyní, v září 2016, vznikl úplně nový koncept pro fasádu klubu od známého brněnského street-artisty, sprejera, výtvarníka a writera pod pseudonymem Timo.

Ten zobrazil ve svém modrobílém nočním výjevu snový obraz, ke kterému dodává:

„A ponaučení pro příští generace: u malby snových témat je důležité neusnout!“

Přijďte nás navštívit, již nyní je snad možno vstoupit do noční krajiny a stát se jedním ze zúčastněných, náhodného seskupení postav a předmětů.

Klub Leitnerova patří mezi stálice brněnské klubové scény. Provozuje jej Kulturní a vzdělávací středisko U Tří kohoutů, které je příspěvkovou organizací městské části Brno-střed.